Garantie voorwaarden op reparaties


Garantie op reparaties

1. Garantietermijn is 3 maanden.
2. Garantie geldt uitsluitend voor de omschreven punten die vermeld staan op de reparatiebon.
3. Als er gebreken voordoen in de omschreven punten wordt het artikel op deze punten gerepareerd.
4. Onderdelen die vervangen zijn en gebreken vertonen, worden vervangen door goede onderdelen.
5. Als er tijdens het repareren een nieuwe storing ontstaat, dan wordt die storing als een nieuwe reparatie gezien.
6. Een nieuwe storing binnen de garantieperiode wordt als een nieuwe reparatie gezien.
7. Als de omschreven punten niet meer te repareren zijn, krijgt de klant het reparatiebedrag terug.
8. De monteur bepaalt of het artikel gerepareerd wordt of dat de klant het reparatiebedrag terug krijgt.
9. Bij reparaties door derden vervalt de garantie.
10. Bij water-/vloeistofschade vervalt de garantie.
11. Bij nicotineschade vervalt de garantie.
12. Bij bliksem inslag vervalt de garantie.
13. Als er door de klant elektronische schade veroorzaakt wordt aan het artikel vervalt de garantie.
14. Bij gebruik buiten de specificaties, die opgesteld zijn door de fabriek, vervalt de garantie.
15. De monteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade die door derden is veroorzaakt.
16. De monteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade die door de natuur is veroorzaakt.
17. Artikelen die na 2 maanden niet opgehaald worden, worden eigendom van DP Audio of DP Audio Technische Dienst en vervalt de garantie.Aansprakelijkheid

1. De fabrikant is verantwoordelijk voor het leveren van nieuwe deugdelijke apparatuur.


Mocht er iets zijn dan kan DP Audio natuurlijk altijd met de klant een regeling treffen, zodat de klant tevreden blijft.U kunt ook altijd een e-mail sturen naar: DPAudio@kpnmail.nl